บริษัท โชคชัยภัณฑ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 โดยเริ่มแรกจดในรูปแบบร้านค้าในปี พ.ศ. 2529  และได้ขยายตัวมาเป็นบริษัท โชคชัยภัณฑ์ จำกัด  บริหารงานโดยวิศวกร ผู้มีความชำนาญด้านฉนวนกันความร้อนที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี

บริษัท โชคชัยภัณฑ์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย  ฉนวนกันความร้อนและความเย็น  โดยเน้นที่ตลาดอุตสาหกรรม  ร้านค้าขายปลีก  ผู้รับเหมา  ก่อสร้าง ฯลฯ  พร้อมทั้งมีบริการให้คำปรึกษา  การใช้งานที่เหมาะสม  การจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว  บริการตัดตามไซด์ที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท โชคชัยภัณฑ์ จำกัด  ยินดีให้บริการ  ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุก ๆ ท่าน