อลูมิเนี่ยมฟอยล์

ฟอยล์ที่ใช้มี 2 แบบ

1.      FL  :  มาตรฐาน ASTM E84/BS 476

2.      FR  :  าตรฐาน UL 723

 

ขนาด : กว้าง 1.25 m. x ยาว 60 m.