Aeroflex ชนิดหุ้มท่อ

ฉนวนยาง แอร์โรเฟลกซ์ ชนิดเซลปิด มีทั้งแบบท่อและแผ่น ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับหุ้มท่อสารนำความเย็นและความร้อนเพื่อลดการสูญเสีย และป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติเหนือกว่าฉนวนชนิดอื่น ๆ ดังนี้

  • ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K-Value) ต่ำ และคงที่ตลอดอายุการใช้งาน
  • ค่าการดูดซึมน้ำ และค่าการแทรกซึมไอน้ำ หรือความชื้น ต่ำมาก
  • ยีดหยุ่นสูง ติดตั้งง่ายและสามารถทนต่อแสงอุลตร้าไวโอเลต และสภาพอากาศต่าง ๆ

แอร์โรเฟลกซ์ชนิดท่อ (Aeroflex Tube Insulation)

ส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 

  • 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”
  • 1”, 1-1/8”, 1-1/4”, 1-3/8”, 1-1/2”, 1-5/8”, 1-3/4”, 1-7/8”
  • 2”, 2-1/8”, 2-1/4”, 2-3/8”, 2-1/2”, 2-5/8”, 2-7/8”
  • 3”, 3-1/8”, 3-1/4”, 3-1/2”, 3-5/8”, 3-7/8”
  • 4”, 4-1/8”, 4-1/2”, 5-1/8”, 5-1/2”, 6-1/2”

ความหนา :   1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2”

เช่น       ท่อขนาด 1” หนา 1/2”, ท่อขนาด 2” หนา 3/4”