ASK ชนิดแผ่นและหุ้มท่อ

ASK แคลเซี่ยม ซิลิเกต (Calcium Silicate) เป็นฉนวนที่ผลิตจากทรายอนินทรีย์ซิลิเชียสและผงแคลซียมซิลิเกต ผ่านขบวนการออโตเคฟ (Autoclave) จึงได้ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะรูพรุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน มีความแข็งแรงทนทานมากกว่าใยแก้ว ใยหิน

ลักษณะสินค้าของ ASK แคลเซียม ซิลิเกตมีชนิดแผ่น และชนิดหุ้มท่อ

 

  • ขนาด : 300 x 600 mm. , 150 x 600 mm.
  • ความหนา : 25 – 100 mm.

  • ขนาด : ½ นิ้ว – 28 นิ้ว
  • ความหนา : 25, 30, 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 mm.