Isowool ชนิดแผ่น

Isowool  เซรามิค ไฟเบอร์ มีส่วนผสมหลักคือ อลูมิน่าอ๊อกไซด์ (Al2O3) กับซิลิก้าไดอ๊อกไซด์ (SiO2) ผ่านขบวนการหลอมเหลวโดยใช้ไฟฟ้า  เรียกว่า แอร์โบลโพเซส (Air Blown Process) ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถไปประยุกต์ใช้ที่อุณหภูมิ 1000oC-1700oC เนื่องจากขบวนการนี้ ไม่มีการใช้อนินทรีย์กาวชนิดออร์การ์นิค (Organic Binder) ทำให้ไม่ฉีกขาดในอุณหภูมิสูง

 

Isowool ชนิดแผ่น ทนความร้อนได้ 12600C

ความหนาแน่น (Density) :  250 kg/m3

ขนาด :  600 x 900 x 25 mm. / 600 x 900 x 50 mm.