Microfiber ชนิดแผ่น

Golden Wool เป็นฉนวนไม่อมน้ำ เป็นฉนวนกันความร้อน พร้อมกับคุณสมบัติเก็บเสียงได้ดี  เฉพาะ Micro Fiber

Golden Wool ใช้สารพิเศษ Non Water Absorption จึงทำให้ฉนวนไมโครไฟเบอร์ทุกรุ่นไม่อมน้ำ สร้างความมั่นใจและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้ยาวนาน

 

ชนิดแผ่น

 • ความหนาแน่น (Density) : 32 kg/m3
 • ความกว้าง : 1.22 m.
 • ความหนา  :
  • 25 mm. x ความยาว 2.44 m.
  • 50 mm. x ความยาว 2.44 m.

 

 • ความหนาแน่น (Density) : 48 kg/m3
 • ความกว้าง  : 1.22 m.
 • ความหนา  :
  • 25 mm. x ความยาว 2.44 m.
  • 50 mm. x ความยาว 2.44 m.