Styrofoam ชนิดแผ่น

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก Polystyrene ที่มีลักษณะเป็นเซลล์ปิดมาขึ้นรูป มีลักษณะเป็นแผ่น, หุ้มท่อ ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นฉนวนกันความเย็น หรือใช้ประยุกต์เป็นแผ่นประกบด้วยแผ่นโลหะนำไปประกอบเป็นห้องเย็น

ขนาด: 2 ฟุต x 4 ฟุต

ความหนา: 1”, 2”, 3”, 4”

 

Category: Tag: